Donateur worden

De belastingdienst heeft Stichting ter behoud Krabbendammer erfgoed erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat wil zeggen dat zij erkend wordt als goed doel. Dat biedt een aantal belastingvoordelen voor zowel de stichting als donateurs, vrijwilligers en giftgevers. Zo mogen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de belastingdienst.

Het zijn van een ANBI brengt natuurlijk ook verplichtingen voor Stichting ter behoud Krabbendammer erfgoed met zich mee. Wij informeren u graag zo volledig en transparant mogelijk over de werkwijze van onze stichting. Daarover vertellen wij u hierbij graag meer:

Informatie en documenten ter inzage

Wij ontvangen donaties van particulieren en bedrijven. Alle bestuursleden zetten zich volledig belangeloos in.

Wilt u Stichting ter behoud Krabbendammer erfgoed ondersteunen?
Wilt u iets nalaten of overweegt u een schenking of gift?

Via dit formulier kunt u zich opgeven als donateur, het ingevulde formulier kunt u versturen naar info@krabbendammererfgoed.nl

Plaatsing op onze website?
Als u het leuk vindt plaatsen we u voor een jaar lang op onze “sponsor” pagina op onze website.

Wilt u Stichting ter behoud Krabbendammer erfgoed als bedrijf steunen?
Dat kan natuurlijk ook. Naast de workshops, trainingen en ‘op locatie’ evenementen kunt u ons ook financieel steunen. Uw bedrijf wordt dan eveneens een jaar lang op onze “sponsor” pagina geplaatst inclusief een link naar uw website.

Alvast hartelijk dank!