Gemengd koor

Het gemengd koor van Krabbendam is opgericht in 1913. In 2013 is dan ook het 100-jarig bestaan gevierd. Het koor zingt onder leiding van dirigent Kees Balder uit Broek op Langedijk, die tijdens de repetities ook de begeleiding op de piano voor zijn rekening neemt, en telt op dit moment 23 leden. Er worden voornamelijk christelijke liederen  gezongen, welke door de leden en dirigent gezamenlijk gekozen worden. Opgetreden wordt er tijdens christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen, in de kerk, maar ook worden optredens verzorgd voor bejaardenhuizen en ziekenhuizen. Tijdens optredens wordt een pianist ingehuurd.

U kunt lid worden via het bestuur/de secretaris: Joke Hamer 0224-421385.

Er wordt iedere woensdag van 19.30 tot 21.15 uur gerepeteerd.

Bestuur

Joke Hamer – secretaris
Jan Piersma – voorzitter
Dico Visser – penningmeester
Ali Smit – bestuurslid