De oude geschiedenis van het Westfriese platteland.

west_frieslandCarel de Jong, oud-conservator van het Westfries Museum, verzorgt een lezing over de vroege geschiedenis van Westfriesland. Hoe was het mogelijk om hier te wonen zonder de aanwezigheid van dijken en hoe kon zich hier een agrarische cultuur ontwikkelen? Hoe verliep het gevecht met de zee en welke rol speelde daarbij de Omringdijk?

Er zijn geen geschreven bronnen uit deze periode. Pas in de Middeleeuwen ontstaat de eerste schriftelijke informatie. Vanaf dan kunnen we ook iets meer zeggen over het handelen van de mens. Hierbij valt te denken aan de kolonisatie van de streek en het ontstaan van de dorpen en steden en de rol die de Graven van Holland speelden voor de bestuurlijke inrichting het gebied.
Van groot belang voor ons gebied is de ontwikkeling van de stolpboerderij met de daarbij behorende kenmerkende agrarische cultuur. Interessant zijn ook de ontwikkelingen in de internationale betrekkingen op het gebied van handel en welvaart, politiek en religie. Al die factoren hadden invloed op de Wesfriese Cultuur, die in de 19e eeuw zijn hoogtepunt kende en in sommige gebieden tot in de 21e eeuw voortduurde.

Datum lezing: vrijdag 19 februari 2016
Lokatie: Krabbendammer erfgoed, Kerkpad 15, Krabbendam (Warmenhuizen)
Aanvang: 19:30 uur
Kosten: € 7,50 per persoon

AANMELDEN