Toneelvereniging

De toneelvereniging repeteert en treedt op in ‘t Trefpunt.